Podatność CVE-2018-0582


Publikacja: 2018-05-14

Opis:
Cross-site scripting vulnerability in ASUS RT-AC68U Firmware version prior to 3.0.0.4.380.1031 allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via unspecified vectors.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
ASUS -> Rt-ac68u firmware 

 Referencje:
http://jvn.jp/en/jp/JVN73742314/index.html
https://www.asus.com/Networking/RTAC68U/HelpDesk_BIOS/

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top