Podatność CVE-2018-0677


Publikacja: 2019-01-09   Modyfikacja: 2019-01-10

Opis:
BN-SDWBP3 firmware version 1.0.9 and earlier allows attacker with administrator rights on the same network segment to execute arbitrary OS commands via unspecified vectors.

Typ:

CWE-78

(Improper Neutralization of Special Elements used in an OS Command ('OS Command Injection') )

CVSS2 => (AV:A/AC:L/Au:S/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.7/10
10/10
5.1/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Sieć lokalna
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Panasonic -> Bn-sdwbp3 firmware 

 Referencje:
https://jvn.jp/en/jp/JVN65082538/index.html
https://p3.support.panasonic.com/faq/show/5017?&site_domain=p3

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top