Podatność CVE-2018-0679


Publikacja: 2018-11-15

Opis:
Cross-site scripting vulnerability in multiple FXC Inc. network devices (Managed Ethernet switch FXC5210/5218/5224 firmware prior to version Ver1.00.22, Managed Ethernet switch FXC5426F firmware prior to version Ver1.00.06, Managed Ethernet switch FXC5428 firmware prior to version Ver1.00.07, Power over Ethernet (PoE) switch FXC5210PE/5218PE/5224PE firmware prior to version Ver1.00.14, and Wireless LAN router AE1021/AE1021PE firmware all versions) allows attacker with administrator rights to inject arbitrary web script or HTML via the administrative page.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.5/10
2.9/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
FXC -> Ae1021 firmware 
FXC -> Ae1021pe firmware 

 Referencje:
http://jvn.jp/en/jp/JVN68528150/index.html
https://www.fxc.jp/news/20171228.html

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top