Podatność CVE-2018-1000105


Publikacja: 2018-03-13

Opis:
An improper authorization vulnerability exists in Jenkins Gerrit Trigger Plugin 2.27.4 and earlier in GerritManagement.java, GerritServer.java, and PluginImpl.java that allows an attacker with Overall/Read access to retrieve some configuration information about Gerrit in Jenkins.

Typ:

CWE-863

(Incorrect Authorization)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Jenkins -> Gerrit trigger 

 Referencje:
https://jenkins.io/security/advisory/2018-02-26/#SECURITY-402

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top