Podatność CVE-2018-1000142


Publikacja: 2018-04-05

Opis:
An exposure of sensitive information vulnerability exists in Jenkins GitHub Pull Request Builder Plugin version 1.39.0 and older in GhprbCause.java that allows an attacker with local file system access to obtain GitHub credentials.

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Jenkins -> Github pull request builder 

 Referencje:
https://jenkins.io/security/advisory/2018-03-26/#SECURITY-261

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top