Podatność CVE-2018-1000197


Publikacja: 2018-06-05   Modyfikacja: 2018-06-06

Opis:
An improper authorization vulnerability exists in Jenkins Black Duck Hub Plugin 3.0.3 and older in PostBuildScanDescriptor.java that allows users with Overall/Read permission to read and write the Black Duck Hub plugin configuration.

Typ:

CWE-863

(Incorrect Authorization)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.5/10
4.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Brak
Affected software
Jenkins -> Black duck hub 

 Referencje:
https://jenkins.io/security/advisory/2018-05-09/#SECURITY-670

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top