Podatność CVE-2018-1000609


Publikacja: 2018-06-26

Opis:
A exposure of sensitive information vulnerability exists in Jenkins Configuration as Code Plugin 0.7-alpha and earlier in ConfigurationAsCode.java that allows attackers with Overall/Read access to obtain the YAML export of the Jenkins configuration.

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Jenkins -> Configuration as code 

 Referencje:
https://jenkins.io/security/advisory/2018-06-25/#SECURITY-927

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top