Podatność CVE-2018-1000805


Publikacja: 2018-10-08

Opis:
Paramiko version 2.4.1, 2.3.2, 2.2.3, 2.1.5, 2.0.8, 1.18.5, 1.17.6 contains a Incorrect Access Control vulnerability in SSH server that can result in RCE. This attack appear to be exploitable via network connectivity.

Typ:

CWE-732

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.5/10
6.4/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Redhat -> Enterprise linux desktop 
Redhat -> Enterprise linux server 
Redhat -> Enterprise linux server aus 
Redhat -> Enterprise linux server eus 
Redhat -> Enterprise linux server tus 
Redhat -> Enterprise linux workstation 
Redhat -> Ansible tower 
Redhat -> Virtualization host 
Redhat -> Virtualization 
Paramiko -> Paramiko 
Debian -> Debian linux 
Canonical -> Ubuntu linux 

 Referencje:
https://access.redhat.com/errata/RHBA-2018:3497
https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:3347
https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:3406
https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:3505
https://github.com/paramiko/paramiko/issues/1283
https://herolab.usd.de/wp-content/uploads/sites/4/usd20180023.txt
https://lists.debian.org/debian-lts-announce/2018/10/msg00018.html
https://usn.ubuntu.com/3796-1/
https://usn.ubuntu.com/3796-2/
https://usn.ubuntu.com/3796-3/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top