Podatność CVE-2018-1000820


Publikacja: 2018-12-20

Opis:
neo4j-contrib neo4j-apoc-procedures version before commit 45bc09c contains a XML External Entity (XXE) vulnerability in XML Parser that can result in Disclosure of confidential data, denial of service, SSRF, port scanning. This vulnerability appears to have been fixed in after commit 45bc09c.

Typ:

CWE-611

(Information Exposure Through XML External Entity Reference)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Neo4j-contrib -> Neo4j-apoc-procedures 

 Referencje:
https://0dd.zone/2018/10/27/neo4f-apoc-procedures-XXE/
https://github.com/neo4j-contrib/neo4j-apoc-procedures/issues/931

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top