Podatność CVE-2018-10027


Publikacja: 2018-05-17

Opis:
ESTsoft ALZip before 10.76 allows local users to execute arbitrary code via creating a malicious .DLL file and installing it in a specific directory: %PROGRAMFILES%\ESTsoft\ALZip\Formats, %PROGRAMFILES%\ESTsoft\ALZip\Coders, %PROGRAMFILES(X86)%\ESTsoft\ALZip\Formats, or %PROGRAMFILES(X86)%\ESTsoft\ALZip\Coders.

Typ:

CWE-426

(Untrusted Search Path)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.6/10
6.4/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Estsoft -> Alzip 

 Referencje:
https://pastebin.com/XHMeS7pQ
https://www.altools.co.kr/Support/Notice_Contents.aspx?idx=1640&page=1&t=2

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top