Podatność CVE-2018-10283


Publikacja: 2018-04-21

Opis:
CliqueMania loja virtual 14 has SQL Injection via the patch/remote.php id parameter in a recomendar action.

Typ:

CWE-89

(Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Cliquemania -> Loja virtual 

 Referencje:
https://lab.insightsecurity.com.br/clickmania-0day-sql-injection-2/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top