Podatność CVE-2018-10369


Publikacja: 2018-08-15

Opis:
A Cross-site scripting (XSS) vulnerability was discovered on Intelbras Win 240 V1.1.0 devices. An attacker can change the Admin Password without a Login.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Intelbras -> Win 240 firmware 

 Referencje:
https://medium.com/@julianpedrobraga/router-hacking-destrinchando-o-elo-mais-fraco-de-uma-rede-4d0e7fcfbd9e

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top