Podatność CVE-2018-10632


Publikacja: 2018-07-24

Opis:
In Moxa NPort 5210, 5230, and 5232 versions 2.9 build 17030709 and prior, the amount of resources requested by a malicious actor are not restricted, allowing for a denial-of-service condition.

Typ:

CWE-400

(Uncontrolled Resource Consumption ('Resource Exhaustion'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
MOXA -> Nport 5210 firmware 
MOXA -> Nport 5230 firmware 
MOXA -> Nport 5232 firmware 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/104863
https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-18-200-04

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top