Podatność CVE-2018-10685


Publikacja: 2018-05-02   Modyfikacja: 2018-05-03

Opis:
In Long Range Zip (aka lrzip) 0.631, there is a use-after-free in the lzma_decompress_buf function of stream.c, which allows remote attackers to cause a denial of service (application crash) or possibly have unspecified other impact.

Typ:

CWE-416

(Use After Free)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Long range zip project -> Long range zip 

 Referencje:
https://github.com/ckolivas/lrzip/issues/95

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top