Podatność CVE-2018-10696


Publikacja: 2019-06-07   Modyfikacja: 2019-06-08

Opis:
An issue was discovered on Moxa AWK-3121 1.14 devices. The device provides a web interface to allow an administrator to manage the device. However, this interface is not protected against CSRF attacks, which allows an attacker to trick an administrator into executing actions without his/her knowledge, as demonstrated by the forms/iw_webSetParameters and forms/webSetMainRestart URIs.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
Moxa AWK-3121 1.14 Information Disclosure / Command Execution
Samuel Huntley
12.06.2019

Typ:

CWE-352

(Cross-Site Request Forgery (CSRF))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
MOXA -> Awk-3121 firmware 

 Referencje:
http://packetstormsecurity.com/files/153223/Moxa-AWK-3121-1.14-Information-Disclosure-Command-Execution.html
https://github.com/samuelhuntley/Moxa_AWK_1121/blob/master/Moxa_AWK_1121
https://seclists.org/bugtraq/2019/Jun/8

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top