Podatność CVE-2018-10734


Publikacja: 2018-05-08

Opis:
KONGTOP DVR devices A303, A403, D303, D305, and D403 contain a backdoor that prints the login password via a Print_Password function call in certain circumstances.

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Kongtop -> A303 firmware 
Kongtop -> A403 firmware 
Kongtop -> D303 firmware 
Kongtop -> D305 firmware 
Kongtop -> D403 firmware 

 Referencje:
https://github.com/hucmosin/MyBook/blob/master/fu/DVR.pdf
https://github.com/hucmosin/MyBook/blob/master/KONGTOP_DVR_devices_vulnerability_report-CVE-2018-10734.pdf
https://github.com/hucmosin/Python_Small_Tool/blob/master/other/DVR_POC.py

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top