Podatność CVE-2018-11036


Publikacja: 2018-05-31

Opis:
Ruckus SmartZone (formerly Virtual SmartCell Gateway or vSCG) 3.5.0, 3.5.1, 3.6.0, and 3.6.1 (Essentials and High Scale) on vSZ, SZ-100, SZ-300, and SCG-200 devices allows remote attackers to obtain sensitive information or modify data.

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.4/10
4.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Brak
Affected software
Ruckuswireless -> Scg-200 firmware 
Ruckuswireless -> Sz-100 firmware 
Ruckuswireless -> Sz-300 firmware 
Ruckuswireless -> Vsz firmware 

 Referencje:
https://www.ruckuswireless.com/security/279/view/txt

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top