Podatność CVE-2018-11069


Publikacja: 2018-09-11

Opis:
RSA BSAFE SSL-J versions prior to 6.2.4 contain a Covert Timing Channel vulnerability during RSA decryption, also known as a Bleichenbacher attack on RSA decryption. A remote attacker may be able to recover a RSA key.

Typ:

CWE-327

(Use of a Broken or Risky Cryptographic Algorithm)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
EMC -> Rsa bsafe ssl-j 

 Referencje:
http://www.securitytracker.com/id/1041614
https://seclists.org/fulldisclosure/2018/Sep/7

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top