Podatność CVE-2018-11215


Publikacja: 2019-07-03

Opis:
Remote code execution is possible in Cloudera Data Science Workbench version 1.3.0 and prior releases via unspecified attack vectors.

Typ:

CWE-16

(Configuration)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Cloudera -> Data science workbench 

 Referencje:
https://www.cloudera.com/documentation/other/security-bulletins/topics/Security-Bulletin.html

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top