Podatność CVE-2018-11267


Publikacja: 2018-09-20

Opis:
In Snapdragon (Automobile, Mobile, Wear) in version MDM9206, MDM9607, MDM9615, MDM9640, MDM9650, MDM9655, MSM8996AU, SD 210/SD 212/SD 205, SD 410/12, SD 425, SD 427, SD 430, SD 435, SD 450, SD 600, SD 615/16/SD 415, SD 617, SD 625, SD 650/52, SD 820, SD 820A, SD 835, SD 845, SD 850, SDA660, SDM429, SDM439, SDM630, SDM632, SDM636, SDM660, SDX20, Snapdragon_High_Med_2016, when sending an malformed XML data to deviceprogrammer/firehose it may do an out of bounds buffer write allowing a region of memory to be filled with 0x20.

Typ:

CWE-129

(Improper Validation of Array Index)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Qualcomm -> Sd430 firmware 
Qualcomm -> Sdm429 firmware 
Qualcomm -> Mdm9206 firmware 
Qualcomm -> Sd435 firmware 
Qualcomm -> Sdm439 firmware 
Qualcomm -> Mdm9607 firmware 
Qualcomm -> Sd450 firmware 
Qualcomm -> Sdm630 firmware 
Qualcomm -> Mdm9615 firmware 
Qualcomm -> Sd600 firmware 
Qualcomm -> Sdm632 firmware 
Qualcomm -> Mdm9640 firmware 
Qualcomm -> Sd615 firmware 
Qualcomm -> Sdm636 firmware 
Qualcomm -> Mdm9650 firmware 
Qualcomm -> Sd616 firmware 
Qualcomm -> Sdm660 firmware 
Qualcomm -> Mdm9655 firmware 
Qualcomm -> Sd617 firmware 
Qualcomm -> Sdx20 firmware 
Qualcomm -> Msm8996au firmware 
Qualcomm -> Sd625 firmware 
Qualcomm -> Snapdragon high med 2016 firmware 
Qualcomm -> Sd205 firmware 
Qualcomm -> Sd650 firmware 
Qualcomm -> Sd210 firmware 
Qualcomm -> Sd652 firmware 
Qualcomm -> Sd212 firmware 
Qualcomm -> Sd820 firmware 
Qualcomm -> Sd410 firmware 
Qualcomm -> Sd820a firmware 
Qualcomm -> Sd412 firmware 
Qualcomm -> Sd835 firmware 
Qualcomm -> Sd415 firmware 
Qualcomm -> Sd845 firmware 
Qualcomm -> Sd425 firmware 
Qualcomm -> Sd850 firmware 
Qualcomm -> Sd427 firmware 
Qualcomm -> Sda660 firmware 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/106128
https://www.qualcomm.com/company/product-security/bulletins

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top