Podatność CVE-2018-11409


Publikacja: 2018-06-08

Opis:
Splunk through 7.0.1 allows information disclosure by appending __raw/services/server/info/server-info?output_mode=json to a query, as demonstrated by discovering a license key.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
Splunk < 7.0.1 Information Disclosure
KoF2002
09.06.2018

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Splunk -> Splunk 

 Referencje:
http://www.securitytracker.com/id/1041148
https://github.com/kofa2002/splunk
https://www.exploit-db.com/exploits/44865/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top