Podatność CVE-2018-11427


Publikacja: 2019-07-03

Opis:
CSRF tokens are not used in the web application of Moxa OnCell G3100-HSPA Series version 1.4 Build 16062919 and prior, which makes it possible to perform CSRF attacks on the device administrator.

Typ:

CWE-352

(Cross-Site Request Forgery (CSRF))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
MOXA -> Oncell g3150-hspa-t firmware 
MOXA -> Oncell g3150-hspa firmware 

 Referencje:
https://github.com/klsecservices/Advisories/blob/master/KL-MOXA-2018-106.md

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top