Podatność CVE-2018-1143


Publikacja: 2018-04-19

Opis:
A remote unauthenticated user can execute commands as root in the Belkin N750 using firmware version 1.10.22 by sending a crafted HTTP request to twonky_command.cgi.

Typ:

CWE-78

(Improper Neutralization of Special Elements used in an OS Command ('OS Command Injection') )

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Belkin -> N750 firmware 

 Referencje:
https://www.tenable.com/security/research/tra-2018-08

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top