Podatność CVE-2018-11765


Publikacja: 2020-09-30   Modyfikacja: 2020-10-01

Opis:
In Apache Hadoop versions 3.0.0-alpha2 to 3.0.0, 2.9.0 to 2.9.2, 2.8.0 to 2.8.5, any users can access some servlets without authentication when Kerberos authentication is enabled and SPNEGO through HTTP is not enabled.

Typ:

CWE-287

(Improper Authentication)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Apache -> Hadoop 

 Referencje:
https://lists.apache.org/thread.html/r2c7f899911a04164ed1707083fcd4135f8427e04778c87d83509b0da%40%3Cgeneral.hadoop.apache.org%3E
https://lists.apache.org/thread.html/r46447f38ea8c89421614e9efd7de5e656186d35e10fc97cf88477a01@%3Ccommits.druid.apache.org%3E
https://lists.apache.org/thread.html/r4dddf1705dbedfa94392913b2dad1cd2d1d89040facd389eea0b3510@%3Ccommits.druid.apache.org%3E
https://lists.apache.org/thread.html/r79b15c5b66c6df175d01d7560adf0cd5c369129b9a161905e0339927@%3Ccommits.druid.apache.org%3E
https://lists.apache.org/thread.html/rb21df54a4e39732ce653d2aa5672e36a792b59eb6717f2a06bb8d02a@%3Ccommits.druid.apache.org%3E
https://lists.apache.org/thread.html/rbe25cac0f499374f8ae17a4a44a8404927b56de28d4c41940d82b7a4@%3Ccommits.druid.apache.org%3E
https://lists.apache.org/thread.html/reea5eb8622afbfbfca46bc758f79db83d90a3263a906c4d1acba4971@%3Ccommits.druid.apache.org%3E
https://lists.apache.org/thread.html/rf9dfa8b77585c9227db9637552eebb2ab029255a0db4eb76c2b6c4cf@%3Cdev.druid.apache.org%3E

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top