Podatność CVE-2018-11766


Publikacja: 2018-11-27

Opis:
In Apache Hadoop 2.7.4 to 2.7.6, the security fix for CVE-2016-6811 is incomplete. A user who can escalate to yarn user can possibly run arbitrary commands as root user.

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9/10
10/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Apache -> Hadoop 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/106035
https://lists.apache.org/thread.html/ff37bbbe09d5f03090e2dd2c3dea95de16ef4249e731f19b8959ce4c@%3Cgeneral.hadoop.apache.org%3E

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top