Podatność CVE-2018-11982


Publikacja: 2018-09-20

Opis:
In Snapdragon (Mobile, Wear) in version MDM9206, MDM9607, MDM9635M, MDM9640, MDM9645, MDM9655, MSM8909W, MSM8996AU, SD 210/SD 212/SD 205, SD 410/12, SD 425, SD 427, SD 430, SD 435, SD 450, SD 615/16/SD 415, SD 617, SD 625, SD 650/52, SD 810, SD 820, SD 835, Snapdragon_High_Med_2016, a double free of ASN1 heap memory used for EUTRA CAP container occurs during UTRAN to LTE Capability inquiry procedure.

Typ:

CWE-415

(Double Free)

CVSS2 => (AV:A/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
8.3/10
10/10
6.5/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Sieć lokalna
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Qualcomm -> Sd427 firmware 
Qualcomm -> Mdm9206 firmware 
Qualcomm -> Sd430 firmware 
Qualcomm -> Mdm9607 firmware 
Qualcomm -> Sd435 firmware 
Qualcomm -> Mdm9635m firmware 
Qualcomm -> Sd450 firmware 
Qualcomm -> Mdm9640 firmware 
Qualcomm -> Sd615 firmware 
Qualcomm -> Mdm9645 firmware 
Qualcomm -> Sd616 firmware 
Qualcomm -> Mdm9655 firmware 
Qualcomm -> Sd617 firmware 
Qualcomm -> Msm8909w firmware 
Qualcomm -> Sd625 firmware 
Qualcomm -> Msm8996au firmware 
Qualcomm -> Sd650 firmware 
Qualcomm -> Sd205 firmware 
Qualcomm -> Sd652 firmware 
Qualcomm -> Sd210 firmware 
Qualcomm -> Sd810 firmware 
Qualcomm -> Sd212 firmware 
Qualcomm -> Sd820 firmware 
Qualcomm -> Sd410 firmware 
Qualcomm -> Sd835 firmware 
Qualcomm -> Sd412 firmware 
Qualcomm -> Sd415 firmware 
Qualcomm -> Sd425 firmware 

 Referencje:
https://www.qualcomm.com/company/product-security/bulletins

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top