Podatność CVE-2018-12038


Publikacja: 2018-11-20

Opis:
An issue was discovered on Samsung 840 EVO devices. Vendor-specific commands may allow access to the disk-encryption key.

Typ:

CWE-320

(Key Management Errors)

CVSS2 => (AV:L/AC:M/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
1.9/10
2.9/10
3.4/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Samsung -> 840 evo firmware 

 Referencje:
http://www.kb.cert.org/vuls/id/395981
http://www.securityfocus.com/bid/105841
https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/ADV180028
https://security.netapp.com/advisory/ntap-20181112-0001/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top