Podatność CVE-2018-12086


Publikacja: 2018-09-14   Modyfikacja: 2018-09-15

Opis:
Buffer overflow in OPC UA applications allows remote attackers to trigger a stack overflow with carefully structured requests.

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Opcfoundation -> Unified architecture-.net-legacy 
Opcfoundation -> Unified architecture-java 
Opcfoundation -> Unified architecture .net-standard 
Opcfoundation -> Unified architecture ansic 
Debian -> Debian linux 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/105538
http://www.securitytracker.com/id/1041909
https://opcfoundation-onlineapplications.org/faq/SecurityBulletins/OPC_Foundation_Security_Bulletin_CVE-2018-12086.pdf
https://www.debian.org/security/2018/dsa-4359

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top