Podatność CVE-2018-12371


Publikacja: 2020-07-09

Opis:
An integer overflow vulnerability in the Skia library when allocating memory for edge builders on some systems with at least 16 GB of RAM. This results in the use of uninitialized memory, resulting in a potentially exploitable crash. This vulnerability affects Firefox ESR < 60.1, Thunderbird < 60, and Firefox < 61.

Typ:

CWE-190

(Integer Overflow or Wraparound)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Mozilla -> Firefox 
Mozilla -> Firefox esr 
Mozilla -> Thunderbird 

 Referencje:
https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1465686
https://www.mozilla.org/security/advisories/mfsa2018-15/
https://www.mozilla.org/security/advisories/mfsa2018-16/
https://www.mozilla.org/security/advisories/mfsa2018-19/

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top