Podatność CVE-2018-12415


Publikacja: 2018-11-06   Modyfikacja: 2018-11-07

Opis:
The Central Administration server (emsca) component of TIBCO Software Inc.'s TIBCO Enterprise Messaging Service, TIBCO Enterprise Messaging Service - Community Edition, and TIBCO Enterprise Messaging Service - Developer Edition contains a vulnerability which may allow an attacker to perform cross-site request forgery (CSRF) attacks. Affected releases are TIBCO Software Inc.'s TIBCO Enterprise Messaging Service: versions up to and including 8.4.0, TIBCO Enterprise Messaging Service - Community Edition: versions up to and including 8.4.0, and TIBCO Enterprise Messaging Service - Developer Edition versions up to and including 8.4.0.

Typ:

CWE-352

(Cross-Site Request Forgery (CSRF))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Tibco -> Enterprise message service 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/105850
http://www.tibco.com/services/support/advisories
https://www.tibco.com/support/advisories/2018/11/tibco-security-advisory-november-6-2018-tibco-enterprise-messaging-service

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top