Podatność CVE-2018-12583


Publikacja: 2018-06-19

Opis:
An issue was discovered in AKCMS 6.1. CSRF can delete an article via an admincp deleteitem action to index.php.

Typ:

CWE-352

(Cross-Site Request Forgery (CSRF))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.8/10
4.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Częściowy
Affected software
Akcms project -> Akcms 

 Referencje:
https://github.com/chenrui1896/issue/blob/master/del_article
https://github.com/p8w/akcms/issues/2

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top