Podatność CVE-2018-1276


Publikacja: 2018-05-17   Modyfikacja: 2018-05-18

Opis:
Windows 2012R2 stemcells, versions prior to 1200.17, contain an information exposure vulnerability on vSphere. A remote user with the ability to push apps can execute crafted commands to read the IaaS metadata from the VM, which may contain BOSH credentials.

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Pivotal software -> Windows stemcells 

 Referencje:
https://www.cloudfoundry.org/blog/cve-2018-1276/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top