Podatność CVE-2018-1296


Publikacja: 2019-02-07

Opis:
In Apache Hadoop 3.0.0-alpha1 to 3.0.0, 2.9.0, 2.8.0 to 2.8.3, and 2.5.0 to 2.7.5, HDFS exposes extended attribute key/value pairs during listXAttrs, verifying only path-level search access to the directory rather than path-level read permission to the referent.

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Apache -> Hadoop 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/106764
https://lists.apache.org/thread.html/a5b15bc76fbdad2ee40761aacf954a13aeef67e305f86d483f267e8e@%3Cuser.hadoop.apache.org%3E

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top