Podatność CVE-2018-13041


Publikacja: 2018-07-01   Modyfikacja: 2018-07-02

Opis:
The mint function of a smart contract implementation for Link Platform (LNK), an Ethereum ERC20 token, has an integer overflow that allows the owner of the contract to set the balance of an arbitrary user to any value.

Typ:

CWE-190

(Integer Overflow or Wraparound)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Linkplatform project -> Linkplatform 

 Referencje:
https://github.com/dwfault/AirTokens/blob/master/Link_Platform__LNK_/mint%20integer%20overflow.md

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top