Podatność CVE-2018-13283


Publikacja: 2019-04-01

Opis:
Lack of administrator control over security vulnerability in client.cgi in Synology SSL VPN Client before 1.2.5-0226 allows remote attackers to conduct man-in-the-middle attacks via the (1) command, (2) hostname, or (3) port parameter.

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.8/10
4.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Brak
Affected software
Synology -> Ssl vpn client 

 Referencje:
https://www.synology.com/security/advisory/Synology_SA_18_30

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top