Podatność CVE-2018-13296


Publikacja: 2019-04-01

Opis:
Uncontrolled resource consumption vulnerability in TLS configuration in Synology MailPlus Server before 2.0.5-0606 allows remote attackers to conduct denial-of-service attacks via client-initiated renegotiation.

Typ:

CWE-400

(Uncontrolled Resource Consumption ('Resource Exhaustion'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Synology -> Mailplus server 

 Referencje:
https://www.synology.com/security/advisory/Synology_SA_18_43

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top