Podatność CVE-2018-13297


Publikacja: 2019-04-01

Opis:
Information exposure vulnerability in SYNO.SynologyDrive.Files in Synology Drive before 1.1.2-10562 allows remote attackers to obtain sensitive system information via the dsm_path parameter.

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Synology -> Drive 

 Referencje:
https://www.synology.com/security/advisory/Synology_SA_18_50

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top