Podatność CVE-2018-14401


Publikacja: 2018-07-19

Opis:
CopyData in AxmlParser.c in AXML Parser through 2018-01-04 has an out-of-bounds read.

Typ:

CWE-125

(Out-of-bounds Read)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Axml parser project -> Axml parser 

 Referencje:
https://github.com/jjanier/axml/issues/1

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top