Podatność CVE-2018-14775


Publikacja: 2018-08-01

Opis:
tss_alloc in sys/arch/i386/i386/gdt.c in OpenBSD 6.2 and 6.3 has a Local Denial of Service (system crash) due to incorrect I/O port access control on the i386 architecture.

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.9/10
6.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Pełny
Affected software
Openbsd -> Openbsd 

 Referencje:
http://cvsweb.openbsd.org/cgi-bin/cvsweb/src/sys/arch/i386/i386/gdt.c
http://cvsweb.openbsd.org/cgi-bin/cvsweb/src/sys/arch/i386/i386/gdt.c.diff?r1=1.37&r2=1.37.8.1&f=h
http://www.securitytracker.com/id/1041550
https://ftp.openbsd.org/pub/OpenBSD/patches/6.2/common/020_ioport.patch.sig
https://ftp.openbsd.org/pub/OpenBSD/patches/6.3/common/015_ioport.patch.sig

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top