Podatność CVE-2018-15362


Publikacja: 2018-12-07

Opis:
XXE in GE Proficy Cimplicity GDS versions 9.0 R2, 9.5, 10.0

Typ:

CWE-611

(Information Exposure Through XML External Entity Reference)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.4/10
4.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Częściowy
Affected software
GE -> Cimplicity 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/106133
https://ics-cert.kaspersky.com/advisories/klcert-advisories/2018/12/07/klcert-18-025-general-electric-proficy-gds-xml-external-entity-xxe/
https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-18-340-01

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top