Podatność CVE-2018-15504


Publikacja: 2018-08-17   Modyfikacja: 2018-08-18

Opis:
An issue was discovered in Embedthis GoAhead before 4.0.1 and Appweb before 7.0.2. The server mishandles some HTTP request fields associated with time, which results in a NULL pointer dereference, as demonstrated by If-Modified-Since or If-Unmodified-Since with a month greater than 11.

Typ:

CWE-476

(NULL Pointer Dereference)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Embedthis -> Appweb 
Embedthis -> Goahead 

 Referencje:
https://github.com/embedthis/appweb/commit/66067ae6d1fa08b37a270e7dc1821df52ed2daef
https://github.com/embedthis/appweb/issues/605
https://github.com/embedthis/goahead/issues/264

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top