Podatność CVE-2018-15529


Publikacja: 2018-08-28

Opis:
A command injection vulnerability in maintenance.cgi in Mutiny "Monitoring Appliance" before 6.1.0-5263 allows authenticated users, with access to the admin interface, to inject arbitrary commands within the filename of a system upgrade upload.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Mutiny Monitoring Appliance Command Injection
Reginald Dodd
24.08.2018

Typ:

CWE-78

(Improper Neutralization of Special Elements used in an OS Command ('OS Command Injection') )

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.5/10
6.4/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Mutiny -> Mutiny 

 Referencje:
http://packetstormsecurity.com/files/149065/Mutiny-Monitoring-Appliance-Command-Injection.html
https://doddsecurity.com/135/remote-command-execution-on-the-monitoring-appliances/
https://github.com/doddr/Security-Advisories/tree/master/Mutiny/CVE-2018-15529
https://www.mutiny.com/mutiny-support/release-summary/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top