Podatność CVE-2018-15608


Publikacja: 2018-08-28

Opis:
Zoho ManageEngine ADManager Plus 6.5.7 allows HTML Injection on the "AD Delegation" "Help Desk Technicians" screen.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
ManageEngine ADManager Plus 6.5.7 HTML Injection
Ismail Tasdelen
25.08.2018

Typ:

CWE-74

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Manageengine -> Admanager plus 

 Referencje:
https://www.exploit-db.com/exploits/45254/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top