Podatność CVE-2018-15613


Publikacja: 2018-09-21

Opis:
A cross-site scripting (XSS) vulnerability in the Runtime Config component of Avaya Aura Orchestration Designer could result in malicious content being returned to the user. Affected versions of Avaya Aura Orchestration Designer include all versions up to 7.2.1.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Avaya -> Aura orchestration designer 

 Referencje:
https://downloads.avaya.com/css/P8/documents/101052293

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top