Podatność CVE-2018-15665


Publikacja: 2019-06-21

Opis:
An issue was discovered in Cloudera Data Science Workbench (CDSW) 1.2.x through 1.4.0. Unauthenticated users can get a list of user accounts.

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Cloudera -> Data science workbench 

 Referencje:
https://www.cloudera.com
https://www.cloudera.com/documentation/other/security-bulletins/topics/Security-Bulletin.html

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top