Podatność CVE-2018-15740


Publikacja: 2018-08-28

Opis:
Zoho ManageEngine ADManager Plus 6.5.7 has XSS on the "Workflow Delegation" "Requester Roles" screen.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Manageengine -> Admanager plus 

 Referencje:
http://packetstormsecurity.com/files/149097/ManageEngine-ADManager-Plus-6.5.7-Cross-Site-Scripting.html
https://drive.google.com/open?id=0Bw8rxEHEov76a0hwbFFVLVRMMjYxc05VV2JYc21NLXJiSHhJ
https://drive.google.com/open?id=0Bw8rxEHEov76cUVxZUxWS3lIanZ1VjhxSVBhdHBHUmJ1dmhr
https://www.exploit-db.com/exploits/45256/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top