Podatność CVE-2018-16194


Publikacja: 2019-01-09   Modyfikacja: 2019-01-10

Opis:
Aterm WF1200CR and Aterm WG1200CR (Aterm WF1200CR firmware Ver1.1.1 and earlier, Aterm WG1200CR firmware Ver1.0.1 and earlier) allows authenticated attackers to execute arbitrary OS commands via unspecified vectors.

Typ:

CWE-78

(Improper Neutralization of Special Elements used in an OS Command ('OS Command Injection') )

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9/10
10/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
NEC -> Aterm wf1200cr firmware 
NEC -> Aterm wg1200cr firmware 

 Referencje:
https://jpn.nec.com/security-info/secinfo/nv18-021.html
https://jvn.jp/en/jp/JVN87535892/index.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top