Podatność CVE-2018-16334


Publikacja: 2018-09-01   Modyfikacja: 2018-09-02

Opis:
An issue was discovered on Tenda AC9 V15.03.05.19(6318)_CN and AC10 V15.03.06.23_CN devices. The mac parameter in a POST request is used directly in a doSystemCmd call, causing OS command injection.

Typ:

CWE-78

(Improper Neutralization of Special Elements used in an OS Command ('OS Command Injection') )

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9/10
10/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Tendacn -> Ac10 firmware 
Tendacn -> Ac9 firmware 

 Referencje:
https://github.com/zsjevilhex/iot/blob/master/route/tenda/tenda-04/tenda.md

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top