Podatność CVE-2018-16491


Publikacja: 2019-02-01

Opis:
A prototype pollution vulnerability was found in node.extend <1.1.7, ~<2.0.1 that allows an attacker to inject arbitrary properties onto Object.prototype.

Typ:

CWE-74

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Dreamerslab -> Node.extend 

 Referencje:
https://hackerone.com/reports/430831

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top