Podatność CVE-2018-17313


Publikacja: 2018-09-26   Modyfikacja: 2018-09-27

Opis:
On the RICOH MP C307 printer, HTML Injection and Stored XSS vulnerabilities have been discovered in the area of adding addresses via the entryNameIn parameter to /web/entry/en/address/adrsSetUserWizard.cgi.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
RICOH MP C307 Printer Cross Site Scripting
Ismail Tasdelen
25.09.2018
Low
RICOH MP C1803 JPN Printer Cross-Site Scripting
Ismail Tasdelen
08.10.2018

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Ricoh -> Mp c307 firmware 

 Referencje:
http://packetstormsecurity.com/files/149497/RICOH-MP-C307-Printer-Cross-Site-Scripting.html
https://www.exploit-db.com/exploits/45526/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top